Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020

Ο Μαζικός αθλητισμός είναι δικαίωμα όλων των δημοτών. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις ανήκουν στο λαό της Ηλιούπολης.

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι ο δήμος, είτε μέσω του ΠΑΟΔΗΛ είτε άλλου νομικού προσώπου του δήμου, προχώρησε σε συμφωνία εκμίσθωσης των δύο εκ των εννέα γηπέδων αντισφαίρισης που βρίσκονται στο αθλητικό συγκρότημα επί των οδών Κεφαλληνίας και Έβερτ, με νεοσυσταθείσα αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την διακριτική ονομασία «South Spinners Tennis Club». Η χρήση των γηπέδων έχει παραχωρηθεί στην εν λόγω ιδιωτική εταιρία κάθε Σάββατο από τις 16:00 – 21:00 και κάθε Κυριακή από τις 09:00 - 21:00, ώρες κατά τις οποίες τα γήπεδα είναι ελεύθερα προς χρήση από όλους πράγμα που σημαίνει ότι αυτομάτως αποκλείεται η χρήση των γηπέδων από τους δημότες της Ηλιούπολης για τους οποίους και προορίζονται αυτά τα γήπεδα.Ο λόγος για τον οποίο εκμισθώνει η ιδιωτική εταιρία τα γήπεδα αντισφαίρισης είναι η διενέργεια πρωταθλημάτων (tournaments) ανάμεσα σε ερασιτέχνες με βάση λίστες συμμετοχής που η ίδια διαχειρίζεται και αντίτιμο 40€ ανά συμμετέχοντα.
Η παραπάνω συμφωνία εκμίσθωσης δημοτικής περιουσίας δεν έχει συζητηθεί ποτέ σε δημοτικό συμβούλιο και ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι δεν έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια ενώ είναι υποχρέωση όλων των Δήμων να αναρτούν τέτοιες συμβάσεις επίσημα στη Διαύγεια. Να σημειώσουμε επίσης ότι το δημοτικό πρόγραμμα αντισφαίρισης του δήμου μας αριθμεί περισσότερους από εκατόν πενήντα συμμετέχοντες, όλων των ηλικιών, οι περισσότεροι εκ των οποίων κάνουν χρήση αυτών των γηπέδων.
Μετά λοιπόν τα παραπάνω γεγονότα και με γνώμονα ότι ο μαζικός αθλητισμός και η ελεύθερη χρήση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων είναι δικαίωμα όλων των Ηλιουπολιτών  εύλογα δημιουργούνται τα παρακάτω ερωτήματα :
  1. Ποιος δημοτικός οργανισμός, αρχή, συμβούλιο της Ηλιούπολης σύναψε την εν λόγω σύμβαση εκμίσθωσης δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων με ιδιωτική εταιρία και ποιο είναι το περιεχόμενο αυτής;
  2. Η δημοτική αρχή είναι υπέρμαχος του δικαιώματος στον μαζικό αθλητισμό και στην ελεύθερη χρήση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων όταν προβαίνει σε ενέργειες σαν αυτή;
  3. Η απαξίωση των εν λόγω αθλητικών εγκαταστάσεων (κακός ηλεκτροφωτισμός, απουσία τουαλετών, καμία διενέργεια συντήρησης, ελλιπές προσωπικό, απουσία φύλαξης) αποσκοπεί στην υποβάθμισή τους και προοδευτικά στην εκχώρηση χρήσης τους σε ιδιώτες;
Απαιτούμε:

  • Ελεύθερη, δωρεάν πρόσβαση για όλους, σε όλες τις αθλητικές υποδομές του Δήμου.
  • Ανοιχτούς και αξιοπρεπείς αθλητικούς χώρους για τους αθλούμενους.
  • Ποιοτικά προγράμματα μαζικού αθλητισμού με ενίσχυση των υποδομών και του προσωπικού.

Δημοφιλείς αναρτήσεις